Samtals Coachomaten

Sammanfattning

”Street-talk-metod” för ungas hälsa.  Vad vill du göra plats för i ditt liv? Genom samverkan kan fler snabbt få tillgång till ett verktyg som uppmuntrar till sociala aktiviteter och hälsosammare vanor.

Fullständig beskrivning av aktivitet

Utrustad med ett gäng gatukritor ritar jag en strategi för ungas hälsa, direkt på gatan, i sanden, på skyltfönster, blackboard eller virtuellt, för att visa att det med enkla medel snabbt går att bidra till att vända trenden av ungas ohälsa. I Samtals Coachomatens dygnshjul visualiserar jag för förbisnubblande hur och att Samtals Coachomaten fungerar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för mer av det unga vill och kapar av det de ville ha mindre av. Några återkommande önskemål är t ex. mindre tid med mobilen till förmån för mer och bättre sömn, tid för familjen, andra aktiviteter än bakom skärmen, kompisar irl, kärlek och utveckling. Mina favoriter hör till pojken som pekade på kakan för sömn och sa till sin mamma att det behövde hon mer av eller pojken som kommer på att han skulle kunna fråga en granne om han kan få gå ut med hunden en gång varje dag. För även om vår livsstil i allra högsta grad påverkar barn och unga är det inget vi vanligen tar oss tid att samtala om med andra, spontant med mig på gatan/gården/torget/stranden/parken väcks många reflektioner. Efter en kvart får jag ett leende, för att jag synliggjort energitjuvar och visat hur vi istället kan göra plats för mer av det vi vill ha i vårt liv.

Samtals Coachomatens mål är att vara där unga och de som arbetar med unga redan finns. Det kan vara ungdomsfestivaler, musikfestivaler, fritidsgårdar, men också som en del i elevhälsan, vid utbildningar, konferenser, föräldrarmöten och på andra mötesplatser – överallt där unga och alla vi som på något sätt påverkar unga, i vårt yrke, som förälder, beslutsfattare och /eller som förebild verkar.

Genom att metoden praktiseras på plats, visar jag att den faktiskt fungerar och hur. Samverkan med organisationer och föreningar som redan arbetar med unga eller som arrangerar aktiviteter för unga gör att fler snabbt kan få tillgång till verktyget, komma snabbare in i aktivitet och konstruktiva sociala nätverk för att bryta ohälsosamma beteendemönster.

Utgångspunkten för Samtals Coachomaten är förändringsverktyget ”Du Bestämmer”, en validerad hälsovägledning som tar fasta på ungas egna upplevelser av vad hälsa är och vad de kan göra för att förbättra den. Utvecklad i process med ungdomar, elevvårdspersonal och ledande personer inom folkhälsa. Som en av de utbildade i metoden, har jag tidigare arbetat med metoden på högstadium och gymnasium med bra resultat. Jag har nu valt att lyfta ut några av förändringsverktygen från den metoden, för att det behövs en kort och kärnfull version som snabbt kan hjälpa unga igång med att balansera upp det de behöver - en plattform för inlärning och socialt samspel. De yngsta Samtals Coachomaten hjälpt är 10 år. Det finns ingen övre gräns men jag prioriterar unga, för att unga idag är alldeles för lågt prioriterade. Men också på föräldrar och andra vuxna i ungas närhet som behövs för att stötta unga i deras livsstilsutmaningar. Samtals Coachomaten deltog under årets Järvavecka samt under Almedalsveckan.

På vilket sätt bidrar aktiviteten till mer glädje, generositet och nya möten på Kungsholmstorg?

Människor över generations- och yrkesgränser hittar verktyg för att lösa utmaningar, istället för att fastna i konflikter. Spännande samtal som lyfter viktiga frågor.

Vilka hoppas du/ni deltar?

Ungdomar, föräldrar, de som arbetar med unga, elevhälsan, fritidsgårdspersonal, talarförmedlingar, utbildare, beslutsfattare

Vilka skulle du/ni vilja samarbeta med?

Stockholm stad, Swedbanks speedmeeting eller Create

Fler aktiviteter
 • Detaljer


 • Kontaktperson:
  Lotte Johansson

 • Arrangeras av:
  Samtals Coachomaten Lotte Johansson

 • Mail:
  lottestoryteller@gmail.com

 • Plats för aktivitet
  Garvargatan, Kungsholmstorg

 • Tider för aktivitet
  11-19